Helle Borg

Papiruld- efterisolering

 

efterisolering_med_papirsuld_HB_ejendomme_og_renovering

Papiruld er en effektiv måde at efterisolere på.

 

I et gennemsnits parcelhus forsvinder ca 10 % af varmen ud gennem taget.

Det giver derfor god mening at efterisolere loftet.

Der er mange forskellige former for isolering. En af dem er papiruld.

Papiruld er lavet af genbrugspapir, som er behandlet så det ikke er brandfarligt. Dette gør det til en miljøvenlig løsning.

En af de store fordele ved papiruld er, at det kan aflede fugt, der kommer nedefra. modsat mineraluld(glas og stenuld – også kendt som Rockwool). Det er derfor meget modstandsdygtigt overfor fugt, råd og svamp.

Modsat hvad man skulle tro er papiruld slet ikke brandfarligt.

 

Det er nemt at få alle små sprækker og hjørner fyldt op så du undgår kuldebroer.

Papiruld kan blæses ind uanset om du skal have nyt tag eller ej.

Skal du alligevel have nyt tag på er det desuden lovpligtigt at efterisolere efter det aktuelt gældende bygningsrelement.

En anden “sidegevindst” ved papiruld er, at skadedyr som mår o lign ikke kan lide at bo i papiruld, bl.a fordi deres gange falder sammen.

Papiruld kan også bruges til efterisolering i hulrum, skillevægge mm

Udover, at være godt for pengepungen og miljøet, forbedrer efterisolering med papiruld indeklimaet og komforten i huset.

 

 

 

Fugt problemer i din kælder?

 

fugt_i_kaelder_hbejendomme_og_renovering

Fugt problemer i din kælder?

Få bugt med problemerne en gang for alle!

 

En kælder kan give nogle dejlige ekstra kvadratmeter.

Knap så dejligt er det hvis kælderen er fugtig og kold.

Så kommer hele kælderen og alle de ting, der er i den til at lugte.

Er problemet højtstående grundvand kan det være nødvendigt at grave dræn ned udenfor.

I den forbindelse kan man ligeså godt isolere udvendigt fra med det samme.

Ellers er indvendig efterisolering af kælder væggene en god ting.

Det er dog meget vigtigt, at fugten ikke bare bliver pakket inde i gips og mineraluld.

Brug i stedet noget, væggen kan ånde igennem.

Eks er isoleringspladerne  Multipor fra Xella diffusionsåbne, så de isolerer uden at lukke fugten inde i væggen.

Samtidig vejer de ikke meget, og er lette at sætte op.

Efter opsætning kan væggen netpudses og males – hvilket selvfølgelig skal  være med åndbar maling.

 

Så let er det at efterisolere når du lægger nyt tag

Det er let at efterisolere når du lægger nyt tag.nyt_tag_med_vindstoppere_hbejendomme_og_renovering

Sæt vindstopplader fast mellem hvert spær.

De sættes fast med en afstand på 7 cm til overkanten af spærene.

Dette sikre optimal ventilering af loftrummet.

Her skal der efterfølgende efterisoleres med papirsuld, som skal blæses ind.

På denne måde bliver der styr på papirulden, og der blæser ikke kold luft ind i isoleringen.

Husk også når du efterisolerer, at du ikke må dække ledninger og strøm under den nye isolering. Såfremt den nye isolering kommer højere op end ledninger og samlinger o.lign. bliver du nødt til at få din elektriker til at gå al el på loftet igennem inden.

 

 

Indeklima – vigtigt for din sundhed

indeklima_hbejendomme_og_renovering

Irritation af øjne, næse og hals, astma, allergi, hoste, hovedpine osv.

Nyere undersøgelser viser, at  gener fra et dårligt indeklima ikke ses i samme grad hos mennesker, der lever eller arbejder i ældre bygninger.

De viser sig oftere hos mennesker, der opholder sig i nye eller renoverede bygninger.

HVORFOR ?

Mange af de nye eller renoverede bygninger er meget tætte for at leve op til nye energi og lov krav.

Dette er godt for varmeregningen, men gør desværre, at luftskiftet i bygningen bliver alt for dårligt.

 

Hvad kan jeg selv gøre for at få et godt indeklima?

Det meget vigtigt, at der bliver luftet grundigt ud flere gange hver dag.

Dette gøres bedst ved at lave  gennemtræk 5-10 min ad gangen et par gange om dagen.

Sørg for at have den samme temperatur i alle rum.

Det er også bedre for varmeregningen da fugtig luft koster mere at varme op,

og du mindsker risikoen for kolde vægge hvor fugt og skimmelsvamp trives.

Eneste undtagelse er badeværelset, som  godt må være lidt varmere for  højere luftfugtighed.

 

Så gør noget godt for dig selv , dit helbred og din pengepung: OG LUFT UD!

 

Er dette ikke nok så gå huset igennem sammen med din energivejleder, som kan hjælpe dig med at finde årsagen til problemerne.

Det er ofte ganske små ting, der skal til for at ændre et dårligt indeklima, og  som det ikke koster en bondegård at ændre.

 

Fugt og skimmelsvamp:fugt-i-facaden

Noget andet, som kan give problemer med indeklimaet er fugt, som kan føre til skimmelsvamp.

Fugten kan dels komme inde fra huset, fra madlavning, tørring af tøj osv.

Men fugten kan også komme udefra, og trænge ind i huset gennem revner og sprækker i vægge eller tag og dampspærre.

Små frostsprængninger i væggen kan synes uskyldige. Det kan de måske også være, men hvis de får lov til at udvikle sig kan de blive anledning til store problemer med fugt og skimmelsvamp i huset senere hen. Tag billeder af revnerne for at holde øje med om de udvikler sig, og gennemgå jævnligt husets ydre facade med en håndværker, der har forstand på fugt.

 

Problemer med fugt i badeværelset?

Fugtproblemer i badeværelset synes umiddelbart uundgåelige,

da det jo er et rum hvor der bliver brugt meget vand.problemer_med_fugt_ibadevaerelset

MEN  sorte fugtskjolder på væggene og skimmelsvamp kan sagtens udbedres og undgås.

En af vores kunder havde problemer med skimmelsvamp på badeværelset. Her var årsagerne:

En kuldebro på loftet fordi isoleringen var blevet skubbet rundt med, gav kondensvand og deraf følgende skimmelsvamp på loftet nedeunder.

Desuden ville kunden gerne spare for varmen, og havde derfor kun varmen tændt i badeværelset når der var en i bad.

Desværre sparer man ikke ret meget på varmeregningen på denne måde, da varmen trækkes ind fra de andre rum.

Denne temperaturforskel kan også give skimmelsvamp.

Der blev opsat en fugtstyret ventilator – som ikke behøver at være ret dyr, kuldebroen på loftet blev udbedret, og kunden opfordret til at holde en konstant temperatur på omkring 20 grader.

Så billigt kan det gøres – hvis problemet bliver løst i tide!