Energirenovering

Eksempler på projekter HB Ejendomme har været involveret i. Det drejer sig både om totalrenovering af huse og af enkelte rum

Efterisolering af krybekælder

efterisolering-af_krybekaelder_hbejendommeEn krybekælder under et ældre hus er altid garanti for træk, og at der er fodkoldt i huset.

Lige netop kulde om fødderne er rigtig ubehageligt, og noget de færreste bryder sig om.

 

En krybekælder er heller ikke ligefrem godt for  varmeregningen. Og det er da rigtigt ærgeligt både at fryse, og så samtidig få en høj varmeregning!

For at undgå disse problemer må krybekælderen efterisoleres, men det skal gøres rigtigt for at undgå problemer med fugt og skimmelsvamp. Det er bl.a. meget vigtigt, at du ikke dækker ventilationshullerne til. Der skal være et hul for hver løbende 6 meter.

Umiddelbart skulle man tro, at det var bedst med så meget isolering som muligt i krybekælderen. Men dette er ikke korrekt. Du må IKKE bare fylde krybekælderen op med isolering. Uden ventilation risikerer du nemlig store problemer med fugt.

Der må højst efterisoleres med 150 mm isolering, og det skal sættes fast i loftet af krybekælderen.

Dette besværliggør selvfølgelig opgaven med efterisolering en del, og lad det være sagt med det samme: Dette er ikke verdens sjoveste opgave! Godt udstyr incl åndedrætsværn er et must!

Først skal træet i loftet i krybekælderen kontrolleres grundigt for råd og svamp.

Dernæst påsættes en ny tæt dampspærre. Den skal selvfølgelig sættes op efter forskrifterne og bla. fuges i kanterne

Her kan du  bruge isoleringsbatts som hænges op under loftet. Du kan evt. hænge det fast mellem strøerne med tråd, net eller ekstra brædder på den anden led.

Du kan også efterisolere med granulat . Så skal du først sætte  et nyt lag kraftigt plast/folie længere nede, som understøttes af strøer.Imellem disse to lag kan du få blæst isoleringen ind

Ønsker du at få lagt gulvvarme i huset kan dette også gøres i den forbindelse. Så skal det eksisterende gulv først  brækkes helt op,  krybekælderen fyldes op med sand og flamingo, og  der skal støbe et nyt gulv i beton. Denne løsning er naturligvis noget dyrere, men ingen tvivl om at det er dejligt med gulvvarmen!

 

 

Håndværkerfradrag 2016 og 2017

Så er der endelig mulighed for at få fradrag for energivejledning

Med den nye bolig-job ordning, der træder i kraft 1 jan. 2016 lægges der vægt på energi og grønne ydelser.

Derfor bliver der er der en del håndværksmæssige ydelser som fradraget bortfalder fra, så som , vandskuring, opsætning af køkken,montering af klinker på badeværelset, indvendig maling, el arbejde og meget mere.

Som noget nyt bliver håndværker fradraget delt op i 2016 og 2017, således, at det samlede fradrag stiger til 18.000,- årligt hvoraf de 12.000,- er øremærkede til energiforbedringer.

De resterende 6000,- kan bruges til rengøring, havearbejde og børnepasning.

Fradraget gælder pr voksen i husstanden, og kan deles mellem ægtefæller/samlevende.

Følgende kan du få fradrag for:

Energibesparelser:
 • Reparation og forbedring af skorsten, indsættelse af isokern og filter.
 • Udskiftning af ruder, vinduer og terrassedøre med glas
 • Udskiftning af yderdøre, terrassedøre.
 • Isolering af ydervægge .
 • Isolering af gulv og krybekælder op mod gulv.
 • Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg.
 • Installation af intelligent varme, ventilations- og lysstyring ex bevægelsesfølere og dagslysfølere incl. ledningsarbejde.
 • Solafskærmning af vinduer og døre, herunder montering af skodder og markiser.
Energiforsyning:
 • Arbejde på eller udskiftning af solfangere, solceller eller husstandsvindmøller: Installation, reparation eller udskiftning af solfangere eller solceller (dog ikke hvis reglerne anvendes for erhvervsmæssig virksomhed anvendes).
 • Reparation eller udskiftning af gasfyrkedler og varmeanlæg ex: solvarmeanlæg incl. varmtvandsbeholder, vandvarmere, etablering af stikledning.
 • Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits
 • Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper ex: varmepumper, der ikke kan køle, jordvarme incl jordslange, installation af luft til luft varmepumper.
 • Installation eller forbedring af ventilation fx: balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding.
Energirådgivning
 • Energirådgivning til energiforbedringer.
Klimasikring
 • Sikring af yderdøre og vinduer med oversvømmelser, eks montering af tætsluttende skodder på yderdøre og vinduer
 • Udskiftning af faste belægninger med permeable (vandgennemtrængelige) belægninger i fx indkørsel og terrasse.
 • Installation eller forbedringer af visse afløbsinstallationer og dræn ex: klakarbejder på egen grund, fornyelse og etablering af dræn, udskiftning af opsamligstank, nedsivningsanlæg, minirensningsanlæg, rodzoneanlæg mm.
Andre grønne ydelser
 • Radonudsugning
 • Kraftstik eller lign til opladning af elbiler
 • Kortlægning og fjernelse af bygningsdele, der indeholder asbest, pcb og bly
 • Afmontering af brændeovne
 • Udvendigt malerarbejde(bortset fra tag)
Digital infrastruktur, tilslutning til bredbånd
Serviceydelser i hjemmet
 • Alm rengøring, opvask, tøjvask,
 • Vinduespudsning
 • Børnepasning
 • Alm. havearbejde

Arbejdet skal være betalt senest 29 februar 2016 for at få fradrag for arbejde udført i 2015.

Papiruld- efterisolering

 

efterisolering_med_papirsuld_HB_ejendomme_og_renovering

Papiruld er en effektiv måde at efterisolere på.

 

I et gennemsnits parcelhus forsvinder ca 10 % af varmen ud gennem taget.

Det giver derfor god mening at efterisolere loftet.

Der er mange forskellige former for isolering. En af dem er papiruld.

Papiruld er lavet af genbrugspapir, som er behandlet så det ikke er brandfarligt. Dette gør det til en miljøvenlig løsning.

En af de store fordele ved papiruld er, at det kan aflede fugt, der kommer nedefra. modsat mineraluld(glas og stenuld – også kendt som Rockwool). Det er derfor meget modstandsdygtigt overfor fugt, råd og svamp.

Modsat hvad man skulle tro er papiruld slet ikke brandfarligt.

 

Det er nemt at få alle små sprækker og hjørner fyldt op så du undgår kuldebroer.

Papiruld kan blæses ind uanset om du skal have nyt tag eller ej.

Skal du alligevel have nyt tag på er det desuden lovpligtigt at efterisolere efter det aktuelt gældende bygningsrelement.

En anden “sidegevindst” ved papiruld er, at skadedyr som mår o lign ikke kan lide at bo i papiruld, bl.a fordi deres gange falder sammen.

Papiruld kan også bruges til efterisolering i hulrum, skillevægge mm

Udover, at være godt for pengepungen og miljøet, forbedrer efterisolering med papiruld indeklimaet og komforten i huset.

 

 

 

Efterisolering af vægge – hvad skal jeg vælge ?

Udvendig efterisolering af ældre hus

Udvendig efterisolering af ældre hus

Der er mange muligheder – og endnu flere reklamer og meninger når det gælder isolering af væggene på dit hus!

Men hvad og hvem skal man høre efter ? Hvad kan betale sig ? Og hvad kan ikke?

Hvad er fup? Og hvad er fakta?

Fakta er, at en stor del af varmeforbruget – op mod  30  % forsvinder ud gennem dårligt isolerede vægge.

Fakta er også, at det stort set altid kan betale sig at efterisolere dårligt isolerede vægge.

Start med at undersøge om huset er hulmursisoleret.

Er det ikke det, så start der.

Du kan feks efterisolere med  papiruld, flamingokugler eller mineraluldsgranulat.

Isoleringsværdien er stort set det samme.

Brug ikke mineraluld hvis der er det mindste mistanke om fugt, da dette kan give store fugtproblemer.

Ønsker du yderligere isolering, eller kan hulmursisolering ikke lade sig gøre er udvendig isolering en god løsning.

Specielt hvis du alligevel skal have facaden opfrisket som på huset her på billederne:

Ny flot facade og så samtidig energibesparende!

Din energivejleder kan hjælpe dig med at finde den bedste løsning til dit hus.

Sæt dig ind i love og regler før du bygger om

Sæt dig ind i de kedelige lovkrav – det kan blive dyrt at lade være.

Det kan godt betale sig enten at sætte sig lidt ind i reglerne, eller også at tale med sin håndværker om det så du undgår problemer senere hen, enten overfor kommunen, eller den dag du selv sælger huset videre.

Hvornår skal jeg have byggetilladelse ?

Du skal søge kommunen om byggetilladelse, når du skal bygge:

Et nyt helårshus eller sommerhus, en garage, et udhus el.lign. på over 50 m2 tilbygning eller en større ombygning. Eller hvis du ændrer i boligens anvendelse.

Er bygningen mindre end 50 m2 skal det bare anmeldes til kommunen bagefter.

Der kan også være nogle ting vedr kloak man ikke bare må ændre i .

Har du et fredet eller bevaringsværdigt hus er der helt specielle regler. Du kan få store bøder hvis du ikke overholder de regler, så spørg først.

Det er meget forskelligt hvad en byggetilladelse koster i de enkelte kommuner.

Spørg altid på din kommune hvis du er i tvivl. Og så husk, at byggetilladelsen skal være i orden INDEN du påbegynder byggeriet.

Hvad med BBR?

Det er ejerens ansvar, at sikre sig at melde alle ændringer til kommunens BBR register(Bygnings- og boligregisteret), også selvom du ikke behøver bygge tilladelse, herunder gælder altså også div. vand. og kloakinstallationer, køkken, bad, areal, anvendelse af huset, tag materialer mm osv…

Hvis du udelader dette kan du blive straffet med en bøde, så henvend dig hellere til kommunen en gang for meget end for lidt.

Du kan nemt og helt gratis se hvilke oplysninger, der er registreret om din ejendom på Ois.dk

Hvad er der af lovkrav, der skal overholdes ?

Du skal altid overholde kravene i det nyeste bygningsrelementet ,  hvis du bygger om eller bygger til. Lige nu er det BR10, der gælder, men i løbet af 2016 bliver det BR2015, der kommer til at gælde.

Kort sagt drejer det sig om krav til vinduers energimærkning, efterisolering, tykkelse og isolering af gulv, ydervægge mm.

Skal du have nyt tag er det som regel ikke nok at efterisolere med det isolering, der nu ”lige kan være der”. Det kan være nødvendigt at ændre tagkonstruktionen for at få plads til det den lovpligtige isolering.

Din håndværker bør selvfølgelig også kende disse krav. Sørg for at tale det godt igennem inden.

Du kan læse mere på om bygningsrelementet her.

El og kloak

Hvad angår el og kloak kan du nemt købe de forskellige materialer i byggemarkederne. Men det er altså ikke nødvendigvis det sammen som at du selv må lave det!

De fleste handy mænd kan selv opsætte en ekstra stikkontakt, og det kan virke fristende billigt. MEN det kan blive rigtig dyrt hvis ulykken er ude og huset brænder og der bliver problemer med forsikringen. Desuden giver det altid problemer og ekstra udgifter den dag du sælger huset videre.

Dampspærre, vådrumssikring, fald i brusenichen, afløb er bare nogle få af de mange regler man skal sætte sig ind i hvis man selv går i gang.

Får du en professionel håndværker til det burde man kunne stole så meget på ham, at han har styr på reglerne.

Desuden kan du altid gå tilbage og få ham til at udbedre en evt. fejl.

Husk at hvis du har en aftale med en el installatør skriver han under på at arbejdet er udført korrekt. Det kan han ikke såfremt du selv, eller andre også laver noget af arbejdet.

Og endnu engang: så er selvgjort altså ikke altid velgjort, vi er ikke alle født med en murerske i hånden.