Efterisolering

Efterisolering af krybekælder

efterisolering-af_krybekaelder_hbejendommeEn krybekælder under et ældre hus er altid garanti for træk, og at der er fodkoldt i huset.

Lige netop kulde om fødderne er rigtig ubehageligt, og noget de færreste bryder sig om.

 

En krybekælder er heller ikke ligefrem godt for  varmeregningen. Og det er da rigtigt ærgeligt både at fryse, og så samtidig få en høj varmeregning!

For at undgå disse problemer må krybekælderen efterisoleres, men det skal gøres rigtigt for at undgå problemer med fugt og skimmelsvamp. Det er bl.a. meget vigtigt, at du ikke dækker ventilationshullerne til. Der skal være et hul for hver løbende 6 meter.

Umiddelbart skulle man tro, at det var bedst med så meget isolering som muligt i krybekælderen. Men dette er ikke korrekt. Du må IKKE bare fylde krybekælderen op med isolering. Uden ventilation risikerer du nemlig store problemer med fugt.

Der må højst efterisoleres med 150 mm isolering, og det skal sættes fast i loftet af krybekælderen.

Dette besværliggør selvfølgelig opgaven med efterisolering en del, og lad det være sagt med det samme: Dette er ikke verdens sjoveste opgave! Godt udstyr incl åndedrætsværn er et must!

Først skal træet i loftet i krybekælderen kontrolleres grundigt for råd og svamp.

Dernæst påsættes en ny tæt dampspærre. Den skal selvfølgelig sættes op efter forskrifterne og bla. fuges i kanterne

Her kan du  bruge isoleringsbatts som hænges op under loftet. Du kan evt. hænge det fast mellem strøerne med tråd, net eller ekstra brædder på den anden led.

Du kan også efterisolere med granulat . Så skal du først sætte  et nyt lag kraftigt plast/folie længere nede, som understøttes af strøer.Imellem disse to lag kan du få blæst isoleringen ind

Ønsker du at få lagt gulvvarme i huset kan dette også gøres i den forbindelse. Så skal det eksisterende gulv først  brækkes helt op,  krybekælderen fyldes op med sand og flamingo, og  der skal støbe et nyt gulv i beton. Denne løsning er naturligvis noget dyrere, men ingen tvivl om at det er dejligt med gulvvarmen!

 

 

Papiruld- efterisolering

 

efterisolering_med_papirsuld_HB_ejendomme_og_renovering

Papiruld er en effektiv måde at efterisolere på.

 

I et gennemsnits parcelhus forsvinder ca 10 % af varmen ud gennem taget.

Det giver derfor god mening at efterisolere loftet.

Der er mange forskellige former for isolering. En af dem er papiruld.

Papiruld er lavet af genbrugspapir, som er behandlet så det ikke er brandfarligt. Dette gør det til en miljøvenlig løsning.

En af de store fordele ved papiruld er, at det kan aflede fugt, der kommer nedefra. modsat mineraluld(glas og stenuld – også kendt som Rockwool). Det er derfor meget modstandsdygtigt overfor fugt, råd og svamp.

Modsat hvad man skulle tro er papiruld slet ikke brandfarligt.

 

Det er nemt at få alle små sprækker og hjørner fyldt op så du undgår kuldebroer.

Papiruld kan blæses ind uanset om du skal have nyt tag eller ej.

Skal du alligevel have nyt tag på er det desuden lovpligtigt at efterisolere efter det aktuelt gældende bygningsrelement.

En anden “sidegevindst” ved papiruld er, at skadedyr som mår o lign ikke kan lide at bo i papiruld, bl.a fordi deres gange falder sammen.

Papiruld kan også bruges til efterisolering i hulrum, skillevægge mm

Udover, at være godt for pengepungen og miljøet, forbedrer efterisolering med papiruld indeklimaet og komforten i huset.

 

 

 

Så let er det at efterisolere når du lægger nyt tag

Det er let at efterisolere når du lægger nyt tag.nyt_tag_med_vindstoppere_hbejendomme_og_renovering

Sæt vindstopplader fast mellem hvert spær.

De sættes fast med en afstand på 7 cm til overkanten af spærene.

Dette sikre optimal ventilering af loftrummet.

Her skal der efterfølgende efterisoleres med papirsuld, som skal blæses ind.

På denne måde bliver der styr på papirulden, og der blæser ikke kold luft ind i isoleringen.

Husk også når du efterisolerer, at du ikke må dække ledninger og strøm under den nye isolering. Såfremt den nye isolering kommer højere op end ledninger og samlinger o.lign. bliver du nødt til at få din elektriker til at gå al el på loftet igennem inden.

 

 

Hulmursisolering – kort og godt

Hulmursisolering:Hulmursisolering

I et gennemsnits parcelhus forsvinder op mod 30 % af varmen ud gennem ydervæggene.

Der skal ikke ret store matematikkundskaber  til for at regne ud, at det nemt kan være spild af mange penge – hvert år – vel at mærke.

Måske er den oprindelige isolering er faldet sammen, således at der er store  huller i isoleringen rundt omkring.

Måske har den bare aldrig været god nok. Ellers er bare ikke tidsvarende.

En såkaldt termografisk fotografering med et varmefølsomt kamera kan vise isoleringens sande tilstand.

Er huset ikke hulmursisoleret er det nemt og  meget oplagt at starte her.

Om du vælger papiruld, flamingokugler eller mineraluldsgranulat gør ikke den store forskel hvad angår isoleringsevnen.

Men er der den mindste mistanke om fugtproblemer må du aldrig bruge mineraluld, da dette kan forstærke fugtproblemerne.

Din energivejleder ved hvad der passer bedst til dit hus.

Og husk, at det ikke kun er et spørgsmål om varmeregning, men i høj grad også om indeklimakomfort.

Det er bare meget rarere, at opholde sig i et hus hvor det ikke trækker!

 

Efterisolering af vægge – hvad skal jeg vælge ?

Udvendig efterisolering af ældre hus

Udvendig efterisolering af ældre hus

Der er mange muligheder – og endnu flere reklamer og meninger når det gælder isolering af væggene på dit hus!

Men hvad og hvem skal man høre efter ? Hvad kan betale sig ? Og hvad kan ikke?

Hvad er fup? Og hvad er fakta?

Fakta er, at en stor del af varmeforbruget – op mod  30  % forsvinder ud gennem dårligt isolerede vægge.

Fakta er også, at det stort set altid kan betale sig at efterisolere dårligt isolerede vægge.

Start med at undersøge om huset er hulmursisoleret.

Er det ikke det, så start der.

Du kan feks efterisolere med  papiruld, flamingokugler eller mineraluldsgranulat.

Isoleringsværdien er stort set det samme.

Brug ikke mineraluld hvis der er det mindste mistanke om fugt, da dette kan give store fugtproblemer.

Ønsker du yderligere isolering, eller kan hulmursisolering ikke lade sig gøre er udvendig isolering en god løsning.

Specielt hvis du alligevel skal have facaden opfrisket som på huset her på billederne:

Ny flot facade og så samtidig energibesparende!

Din energivejleder kan hjælpe dig med at finde den bedste løsning til dit hus.