Isolering

Papiruld- efterisolering

 

efterisolering_med_papirsuld_HB_ejendomme_og_renovering

Papiruld er en effektiv måde at efterisolere på.

 

I et gennemsnits parcelhus forsvinder ca 10 % af varmen ud gennem taget.

Det giver derfor god mening at efterisolere loftet.

Der er mange forskellige former for isolering. En af dem er papiruld.

Papiruld er lavet af genbrugspapir, som er behandlet så det ikke er brandfarligt. Dette gør det til en miljøvenlig løsning.

En af de store fordele ved papiruld er, at det kan aflede fugt, der kommer nedefra. modsat mineraluld(glas og stenuld – også kendt som Rockwool). Det er derfor meget modstandsdygtigt overfor fugt, råd og svamp.

Modsat hvad man skulle tro er papiruld slet ikke brandfarligt.

 

Det er nemt at få alle små sprækker og hjørner fyldt op så du undgår kuldebroer.

Papiruld kan blæses ind uanset om du skal have nyt tag eller ej.

Skal du alligevel have nyt tag på er det desuden lovpligtigt at efterisolere efter det aktuelt gældende bygningsrelement.

En anden “sidegevindst” ved papiruld er, at skadedyr som mår o lign ikke kan lide at bo i papiruld, bl.a fordi deres gange falder sammen.

Papiruld kan også bruges til efterisolering i hulrum, skillevægge mm

Udover, at være godt for pengepungen og miljøet, forbedrer efterisolering med papiruld indeklimaet og komforten i huset.

 

 

 

Så let er det at efterisolere når du lægger nyt tag

Det er let at efterisolere når du lægger nyt tag.nyt_tag_med_vindstoppere_hbejendomme_og_renovering

Sæt vindstopplader fast mellem hvert spær.

De sættes fast med en afstand på 7 cm til overkanten af spærene.

Dette sikre optimal ventilering af loftrummet.

Her skal der efterfølgende efterisoleres med papirsuld, som skal blæses ind.

På denne måde bliver der styr på papirulden, og der blæser ikke kold luft ind i isoleringen.

Husk også når du efterisolerer, at du ikke må dække ledninger og strøm under den nye isolering. Såfremt den nye isolering kommer højere op end ledninger og samlinger o.lign. bliver du nødt til at få din elektriker til at gå al el på loftet igennem inden.

 

 

Hulmursisolering – kort og godt

Hulmursisolering:Hulmursisolering

I et gennemsnits parcelhus forsvinder op mod 30 % af varmen ud gennem ydervæggene.

Der skal ikke ret store matematikkundskaber  til for at regne ud, at det nemt kan være spild af mange penge – hvert år – vel at mærke.

Måske er den oprindelige isolering er faldet sammen, således at der er store  huller i isoleringen rundt omkring.

Måske har den bare aldrig været god nok. Ellers er bare ikke tidsvarende.

En såkaldt termografisk fotografering med et varmefølsomt kamera kan vise isoleringens sande tilstand.

Er huset ikke hulmursisoleret er det nemt og  meget oplagt at starte her.

Om du vælger papiruld, flamingokugler eller mineraluldsgranulat gør ikke den store forskel hvad angår isoleringsevnen.

Men er der den mindste mistanke om fugtproblemer må du aldrig bruge mineraluld, da dette kan forstærke fugtproblemerne.

Din energivejleder ved hvad der passer bedst til dit hus.

Og husk, at det ikke kun er et spørgsmål om varmeregning, men i høj grad også om indeklimakomfort.

Det er bare meget rarere, at opholde sig i et hus hvor det ikke trækker!

 

Efterisolering af vægge – hvad skal jeg vælge ?

Udvendig efterisolering af ældre hus

Udvendig efterisolering af ældre hus

Der er mange muligheder – og endnu flere reklamer og meninger når det gælder isolering af væggene på dit hus!

Men hvad og hvem skal man høre efter ? Hvad kan betale sig ? Og hvad kan ikke?

Hvad er fup? Og hvad er fakta?

Fakta er, at en stor del af varmeforbruget – op mod  30  % forsvinder ud gennem dårligt isolerede vægge.

Fakta er også, at det stort set altid kan betale sig at efterisolere dårligt isolerede vægge.

Start med at undersøge om huset er hulmursisoleret.

Er det ikke det, så start der.

Du kan feks efterisolere med  papiruld, flamingokugler eller mineraluldsgranulat.

Isoleringsværdien er stort set det samme.

Brug ikke mineraluld hvis der er det mindste mistanke om fugt, da dette kan give store fugtproblemer.

Ønsker du yderligere isolering, eller kan hulmursisolering ikke lade sig gøre er udvendig isolering en god løsning.

Specielt hvis du alligevel skal have facaden opfrisket som på huset her på billederne:

Ny flot facade og så samtidig energibesparende!

Din energivejleder kan hjælpe dig med at finde den bedste løsning til dit hus.

Kolde vægge, sådan undgår du træk

Mange går dagligt og generes af en eller flere kolde indervægge uden at gøre noget ved det.

Problemer med kolde vægge i lejlighedskompleks

Problemer med kolde vægge i lejlighedskompleks

Ærgeligt for det kan give helbredsproblemer og det behøver ikke at koste ret meget at gøre noget ved det.

Som på billedet her hvor beboerne i et lejlighedskompleks var generet af træk og kolde vægge, og derfor fik lejerforeningen til at bestille et besøg af en energivejleder.

En gennemgang af lejlighederne med et termografikamera afslørede hurtigt, at der var noget om snakken.

Hvor der er koldest på billedet er der kun 12,8 grader indvendigt !

Varmeste sted på billedet er 19 grader.

Ingen tvivl om, at det kunne betale sig at efterisolere her

– både hvad angår varmeregning og ikke mindst indeklima komfort.

Nu overvejer  lejerforeningen at bruge penge på at efterisolere alle endevæggene indvendigt, så forhåbenligt kan lejerne mærke forskel næste vinter ?