Tjek altid dine forsikringer, før du går i gang med ombygning

Dækker min almindelige husforsikring ikke?

Din hus- eller villaforsikring dækker normalt pludseligt opståede vandskader, brandskader og stormskader på både det eksisterende hus og byggeriet.

Men hus forsikringen dækker ikke skader på personer eller ting, tyveri fra byggepladsen eller hvis der udøves hærværk på byggeriet

 

Er det ikke håndværkerens/entreprenøren, der skal dække skaden hvis der sker noget?

Det vil normalt være håndværkerens eller entreprenørens forsikring, som dækker, hvis personer eller ting kommer til skade under byggeriet. Eller hvis der stjæles materialer fra byggepladsen eller hvis der begås hærværk.

Det er desværre ikke alle håndværkere, som er lige godt forsikrede og der er også forskel på hvem, der står som bygherre.

Så inden byggeriet går i gang, bør I have en klar afklaring af, hvis forsikring der dækker hvad, og om du skal tegne en såkaldt Entrepriseforsikring eller All-risk forsikring.

 

Hvad er en Entreprise/All-risk forsikring?

En entrepriseforsikring, også kaldet en all-risk forsikring, kan være en rigtig god ide at tegne hvis der er flere forskellige håndværksfirmaer involveret (såkaldt fag entreprise), eller hvis du udfører en del af arbejdet selv, og der således kan opstå tvivl om, hvem der skal betale, hvis der opstår en skade.

Det er specielt vigtigt, hvis du selv udfører en større del af arbejdet, eller hvis det er et stort, dyrt og kompliceret byggeri, eller hvis byggeriet forventes at tage meget lang tid.

Entrepriseforsikringen dækker i selve byggeperioden, typisk et år, men kan i visse tilfælde udvides til også at dække udbedring af problemer, som skyldes fejl, du eventuelt selv begår under byggeriet. Entrepriseforsikringen skal altid tegnes i det forsikringsselskab, hvor du har din hus forsikring.

Forsikringsbetingelserne varierer fra selskab til selskab, men entrepriseforsikringen kan blandt andet dække:

-Tyveri og hærværk på byggepladsen

-Skader på personer under byggeriet.

-Skader på den del af ejendommen, som er under ombygning eller opførsel

-Skader på de eksisterende dele af huset, som opstår som følge af byggeriet

 

Du kan høre mere om entrepriseforsikringer hos dit forsikringsselskab.

 

Hvad er en Byggeskadeforsikring:

Det er lovpligtigt for professionelle bygherrer, at tegne en byggeskadeforsikring hvis de opfører helårshuse til privat beboelse.

Ombygning, renovering eller tilbygning er ikke dækket af den lovpligtige byggeskadeforsikring.

Du kan høre mere om byggeskadeforsikringer hos dit forsikringsselskab.

 

 

Hvad er en AB 92 aftale ?

En AB 92 aftale, er en speciel aftale, man kan indgå ved større byggeopgaver.

Kort fortalt går den ud på, at der tilbageholdes et mindre beløb af entreprisesummen indtil byggeriet er godkendt både ved afslutningen samt ved gennemgang 1 og 5 år efter.

Der er en række krav både til bygherren og entreprenøren bl.a. , vedr. bankgaranti, tidsfrister, tilsyn, levering af materialer, betalinger mm.

Du kan læse mere om AB92 her.

 

Der er også en aftale, der hedder AB Forbruger.

Den minder på mange måder om AB 92 og indeholder aftaler om betalinger, sikkerhed mm

 

 

Hvad dækker en Ejerskifteforsikring over?

En ejerskifteforsikring kan tegnes i forbindelse med hussalg, og kan kun dække fejl og mangler, som ikke nævnes i tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten

Den kan tegnes for enfamiliehuse, rækkehuse, ejerlejligheder, ideelle anparter og sommerhuse

Formålet med den er at sikre både køber og sælger, og begge parter deles derfor om udgiften

Den dækker typisk i fem år

Man kan også tegne en udvidet ejerskifteforsikring, som dækker i ti år og dækker flere forhold bl.a ulovlige kloak og stikledninger samt særlige forhold ved grunden.

Forsikringsbetingelser er som oftest lidt forskellige fra selskab til selskab, priserne varierer oftest, ligesom der typisk er en selvrisiko.

Generelt er ejerskifteforsikring en rigtig god ide for både køber og sælger.

Den er dog aldrig nogen 100 % garanti for at der ikke kommer uforudsete omkostninger.

 

Tilstandsrapport og energimærkning.

Overvejer du at købe hus er det lovpligtigt, at sælger får udarbejdet en tilstandsrapport samt en energimærkning af huset.

Alle småfejl skal beskrives i en tilstandsrapport, og det kan være svært selv at overskue hvad der har betydning.

En god ide er at få tilstandsrapporten gennemgået med en erfaren håndværker, der kan fortælle dig hvad der skal gøres noget ved, og hvad der er uden særlig betydning.

Han kan også give dig et overslag over prisen såfremt der er noget, der skal udbedres,

 

 

Er jeg 100 % forsikret med Byg Garanti?

Byg garanti er en ordning mellem private kunder og håndværkere, der er medlem af Dansk byggeri

Ordningen dækker op mod 100.000 kr incl. moms i erstatning pr byggesag. Og gælder ikke ved nybyggeri over 1.000.000 kr eller for erhvervskunder.

Ryger du ud i en twist med håndværkeren, skal du stadig gennem en klagesag før du får dine penge.

Umiddelbart lyder 100.000 kr af meget, men er uheldet ude og taget er utæt, så kan skaden hurtig blive meget dyrere hvis det nye køkken bliver ødelagt, eller der kommer svamp i huset.

Så husk altid, at det allervigtigste er, at høre og læse hvad andre har af erfaringer med den håndværker du overvejer at bruge.

Alle kommer til at lave en fejl en gang imellem. Det allerbedste er, om håndværkeren har viljen til at vende tilbage med det samme og rette fejlen!!

 

Dansk Håndværk har en næsten lignende ordning.

 

Bankgaranti.

Entreprenøren kan bede dig om en bankgaranti før arbejdet går i gang.

Dette for at sikre sig, at du nu også rent faktisk kan betale for dyre vinduer og døre inden han bestiller dem hjem

Flere og flere håndværkere er begyndt at tjekke om deres kunder er registrerede som dårlige betalere inden de indgår en større ordre.

 

 

Den allerbedste garanti for et godt håndværk vil dog altid være en god og ærlig kommunikation parternen imellem.

På denne måde undgås mange misforståelser og eventuelle fejl kan hurtigt rettes,

 

Bliv inspireret af andre projekter: